Підготовчі курси

Вступ після школи

Вступ після коледжу

Вступ до магістратури

Аспірантура та докторантура

Вступ іноземних громадян

Спеціальності та освітні програми

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Освітні програми бакалаврів

017 Фізична культура i спорт

Освітні програми бакалаврів

022 Дизайн

Освітні програми бакалаврів

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітні програми бакалаврів

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

032 Історія та археологія

Освітні програми бакалаврів

033 Філософія

Освітні програми магістрів

034 Культурологія

Освітні програми бакалаврів

053 Психологія

Освітні програми бакалаврів

061 Журналістика

Освітні програми бакалаврів

071 Облік і оподаткування

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

075 Маркетинг

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

075 Маркетинг + 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітні програми магістрів

076 Підприємництво та торгівля
102 Хімія

Освітні програми бакалаврів

123 Комп'ютерна інженерія

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

125 Кібербезпека та захист інформації

Освітні програми бакалаврів

126 Інформаційні системи та технології

Освітні програми бакалаврів

131 Прикладна механіка

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

132 Матеріалознавство

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

133 Галузеве машинобудування

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

136 Металургія

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

161 Хімічні технології та інженерія

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

 

162 Біотехнології та біоінженерія

Освітні програми бакалаврів

163 Біомедична інженерія

Освітні програми бакалаврів

175 Інформаційно-вимірювальні технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
186 Видавництво та поліграфія

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

 

191 Архітектура та містобудування

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

 

193 Геодезія та землеустрій

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

202 Захист та карантин рослин

Освітні програми бакалаврів

226 Фармація, промислова фармація

Освітні програми магістрів

232 Соціальне забезпечення

Освітні програми бакалаврів

241 Готельно-ресторанна справа

Освітні програми бакалаврів

242 Туризм і рекреація

Освітні програми магістрів

263 Цивільна безпека

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

274 Автомобільний транспорт

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

275 Транспортні технології

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів

281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Освітні програми бакалаврів

Освітні програми магістрів