Підготовчі курси

Вступ після школи

Вступ після коледжу

Вступ до магістратури

Аспірантура та докторантура

Вступ іноземних громадян

Пільговий вступ

Пільги на вступ

Міністерство освіти і науки України визначило групи абітурієнтів, які мають льготи на вступ та спеціальні умови вступу в цьому році. Хто має право на пільги для вступу в університет, які пільги існують при вступі до ВНЗ, для кого можливий вступ без НМТ, як підтвердити своє право на пільговий вступ при поданні документів до вищого учбового закладу.

У 2024 році всі пільги на вступ розділяються на дві категорії:

  1. Спеціальні умови участі у конкурсному відборі, що включають право вступу без НМТ, індивідуальну усну співбесіду чи творчий конкурс.
  2. Спеціальні умови зарахування на навчання на бюджет, такі як вступ за квотою-1 та -2, переведення на вакантні бюджетні місця.

Усі пільги застосовуються до заяв на відкриті та широкі конкурсні пропозиції, а також у випадку, якщо абітурієнтові не запропонували жодного бюджетного місця за жодною з поданих заяв.

До пільгових категорій абітурієнтів на 2024 рік відносяться:

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, а також особи з інвалідністю, які не можуть відвідувати навчальний заклад;
  • Постраждалі учасники Революції Гідності та бойові учасники, особи з особливими фізичними потребами, яким відмовили у проходженні НМТ, а також ті, хто не зміг пройти НМТ через захворювання або патологічний стан;
  • Військовослужбовці, поліцейські, рятувальники та особи Державної кримінально-виконавчої служби, які вступають на контракт до вищих військових навчальних закладів та інших закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання;
  • Особи, що проживають або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, територіях населених пунктів на лінії зіткнення або ті, хто переселився з цих територій після 01 січня 2024 року;

Щоб перевірити та подати документи про пільги, абітурієнти повинні переконатися, що відповідні документи засвідчують їхнє право на ці пільги. Якщо документів немає у державних реєстрах, можна звернутися до закладу вищої освіти для допомоги.

Необхідно також підтвердити пільги у своєму персональному кабінеті вступника та поставити позначку щодо необхідності застосування спеціальних умов під час подачі заяв на вступ.

Якщо абітурієнтові не надали пільги через нестачу вільних бюджетних місць за квотою-1 чи квотою-2, він має право вступати на загальних умовах.

Спеціальні умови участі у вступній кампанії 2024 (бакалаври)

Необхідна умова – наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних.

  • квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО та НРК5, що мають право на спеціальні умови вступу (крім осіб, які мають право на квоту-2);
  • квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО та НРК5, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованих територіях, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 01 січня 2024 року і які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу;
  • конкурс творчих або фізичних здібностей (далі – творчий конкурс) – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до цього Порядку, і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня).

Деякі пільгові категорії та умови участі у вступній кампанії представлені в презентації